Jakie mamy rodzaje kruszyw? Do jakich zadań są dobre, jakie jest ich przeznaczenie?

Posted on 21/10/2021 8:46am

Kruszywa są to różne okruchy materiałów kamiennych. Mogą być więc naturalne, jak piaski jak również żwiry, ale też sztuczne, czyli żużle wielkopiecowe jak i paleniskowe. Są to również różne pęczniejące spieki pochodzenia mineralnego, jakie używane są do robienia zapraw oraz betonów. Kruszywo to najważniejszy składnik betonu, z tego powodu jego cechy posiadają naprawdę spory wpływ na jakość betonu.

Kruszywa drogowe
Author: Peter Craven
Source: http://www.flickr.com
Są przeróżne rodzaje kruszywa, występują pod różnymi postaciami. Istnieją w związku z tym kruszywa, w charakterze piasku do zapraw oraz wypraw budowlanych. Mowa o ziarnach pochodzenia naturalnego, ich maksymalna średnica, czyli uziarnienie waha się w przedziale od 2 do 5 centymetrów. Są też naturalne kruszywa do betonów, nazywane są materiałem kamiennym. Istnieją w naturze pod postacią luźnych fragmentów skalnych o poziomie uziarnienia do 80 milimetrów. Tego typu kruszywa poddaje się procesom uszlachetnienia, który polega na przesiewaniu oraz płukaniu - materiały do budowy drogi.

Dostępne są również kruszywa pod postacią piasku. Jest to kruszywo drobne. Wart wspomnienia też jest żwir, to znaczy kruszywo grube o wielkości ziarna powyżej 5 milimetrów.Tłuczniem żwirowym określamy kruszywo już grube, które możemy otrzymać w wyniku kruszenia nadziarna żwiru. Natomiast mieszanki wielofrakcyjne, to mieszanina kruszywa producent kruszyw drogowych bazalt grubego i drobniejszego. Są mieszanki piaskowo-żwirowe, w których zawartość ziaren do 5 milimetrów nie może przekroczyć 60% masy.

Są też kruszywa kamienne przeznaczone do powierzchni drogowych i kolejowych, szerzej znane jako kruszywa drogowe. Jest to typ materiału rozdrobnionego, który jest w przyrodzie w postaci luźnych okruchów skalnych stosowanych do produkcji mas bitumicznych. Inny rodzaj, czyli kruszywa kamienna łamane można uzyskać poprzez ręczne lub maszynowe rozkruszanie skał ze złóż rodzimych. To ziarna, które posiadają szorstką powierzchnię, są kształtem zbliżone do ostrosłupa lub sześcianu.

Lepiej stosować je do betonów ze spoiwami mineralnymi, lecz także do nawierzchni kolejowych i drogowych.

Nie obawiaj się, nasze linki są bardzo interesujące i, co najistotniejsze, są w każdym przypadku aktualne i potrzebne. Jeżeli poszukujesz jakichkolwiek danych, to zapraszamy do nas.

Na koniec trzeba wspomnieć o kruszywach lżejszych naturalnych jak również nienaturalnych. Tego typu kruszywa są często pochodzenia naturalnego, jak na przykład\jak dajmy na to pumeks albo lekkie wapienie, ale także sztucznego, na przykład keramzyt, żużel spieniony.

Tags: żwir, beton, keramzyt, masa bitumiczna