Eko certyfikat dotyczący produkcji żywności

Posted on 31/05/2019 7:00pm

Polacy coraz częściej chcą prowadzić zdrowy styl życia. Znacznie częściej zwracamy uwagę jak produkowana jest żywność, którą kupujemy, dlatego rolnictwo ekologiczne zyskuje popularność.
eko certyfikat
Author: anokarina
Source: http://www.flickr.com


Aby taka działalność mogła cieszyć się zaufaniem klientów| konieczne jest uzyskanie odpowiedniego certyfikatu, potwierdzającego ekologiczną uprawę żywności. Jakie formalności trzeba dokonać, by cieszyć się takim certyfikatem? tutaj o eko certyfikatach


W ekologicznym gospodarstwie do uprawy żywności stosowane są odpowiednie metody ochrony gleby oraz wody, ale także nawożenia. W ekologicznych uprawach zabronione jest stosowanie chemicznych preparatów do ochrony roślin. Poniżej podpowiadamy jakie kluczowe kroki należy podjąć, by otrzymać eko certyfikat - zobacz eko certyfikat.


Aby zdobyć certyfikat ekologicznej żywności na pewno trzeba złożyć wniosek o certyfikację oraz wypełnić formularz o nazwie „Zgłoszenie podjęcia działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego”. Wzór takiego formularza można znaleźć szybko w sieci|, na strownie www Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (). Wypełniony druk należy wysłać do jednostki certyfikacyjnej - to oznacza jednoczesne zawarcie umowy w sprawie kontroli na podstawie, której owa instytucja sprawdzi czy rzeczywiście prowadzone gospodarstwo jest ekologiczne. Na mocy upoważnienia wydanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi obecnie w Polsce działa obecnie kilka wydających i cofających certyfikaty żywności ekologicznej.
Nadzór nad tymi instytucjami prowadzi Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Informacje o następnych kontrolach - terminach i opłatach - są przekazywane w formie aneksów.

Tags: styl, części, moc, klientów, formularz